• You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH 16000 (16m3h 100w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH 16000 (16m3h 100w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  1.700.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH 40000 (40m3h 420w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH 40000 (40m3h 420w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.800.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH 45000 (45m3h 500w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH 45000 (45m3h 500w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.900.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH 55000A (55m3h 560w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH 55000A (55m3h 560w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  3.100.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH SH 22000 (22m3h 175w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH SH 22000 (22m3h 175w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  1.800.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH SH 26000 (26m3h 225w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH SH 26000 (26m3h 225w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.050.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu SH SH 33000 (33m3h 290w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu SH SH 33000 (33m3h 290w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.100.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu TH 16000 (16m3h 100w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu TH 16000 (16m3h 100w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu TH 22000 (22m3h 175w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu TH 22000 (22m3h 175w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.050.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu TH 33000 (33m3h 290w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu TH 33000 (33m3h 290w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  2.200.000
 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu TH 40000 (40m3h 420w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu TH 40000 (40m3h 420w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

 • You've just added this product to the cart:

  Bơm Tạt Boyu TH 45000 (45m3h 500w)

  0 out of 5

  Bơm Tạt Boyu TH 45000 (45m3h 500w)

  Thái Hòa Koi farm xin giới thiệu Máy bơm tiết kiệm điện Boyu từ lâu được đánh giá là chất lượng và rất đáng tin cậy.

  1. Máy bơm hiệu suất cao, thiết kế chắc chắn và nhỏ gọn.
  2. Lượng nước lớn thích hợp cho hồ koi
  3. Có thể hút bẩn với đường kính lên tới 6mm
  4. Được thiết kế với trục sứ bền và chịu dc mài mòn cao

  Sử dụng cho hệ thống hồ koi, sân vườn, và cho thác nước.

  3.100.000